Obchodní podmínky - Arde.cz

Obchodní podmínky - Arde.cz
Aspinal of London
 Nákupní košík, pokladna     Kusů: 0     Cena: 0,- Kč
 
HOME>Obchodní podmínky 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že 1.1.2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník.

    Kupní smlouvy uzavřené do 31.12.2013 se však stále řídí starým občanským zákoníkem
podle přechodných ustanovení upravených v ust. § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 naleznete na tomto odkaze. 

 

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY BYLY PLATNÉ DO 31.12.2013


Podmínky pro nákup ve veřejných obchodech provozovaných společností Lithness, spol. s r. o. podle občanskoprávní úpravy
Tyto podmínky stanoví podmínky pro nákup fyzických osob nepodnikatelů


Tyto podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR, především pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Právní vztahy zde neuvedené se řídí platnými právními předpisy ČR, podmínky pro podnikatele naleznete zde.  


INFORMACE O PROCESU OBJEDNÁNÍ, DODACÍ PODMÍNKY

Standardní dodání je uskutečňováno prostřednictvím České pošty, s.p., a to formou dobírky na adresu uvedenou v objednávce. Cena poštovného a balného je dle výběru objednavatele uvedená v procesu objednávky. Úhrada zboží se standardně realizuje formou dobírky. Lhůta pro doručení, kterou deklaruje pro doručení Česká pošta, s.p. se řídí platnými podmínkami České pošty, s.p. Součástí dodaného zboží (v balíku) je daňový doklad (faktura) vystavený na fakturační údaje uvedené v objednávce. Dodavatel si vyhrazuje právo pro zajištění dalších možností dodání jako je cenný balík, profi balík, stejně jako jiné možnosti úhrady částky (např. platbou předem). Tyto informace jsou na výběru objednatele a uvedeny jsou v objednávkovém formuláři. Faktura slouží zároveň jako dodací list. O expedici zboží je odběratel vyrozuměn e-mailovou zprávou. Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění u zboží, kde to umožňuje zákon. Objednávku je možné stornovat pouze do doby, dokud nebyla vyexpedována (zaslána e-mailová zpráva o vyexpedování zboží). Dodavatel nemá žádnou odpovědnost za doručení e-mailové zprávy s informacemi o expedici v případě odfiltrování antispamovými filty, nekvalitní poštou příjemce a podobných případech. V případě, že dodavatel zjistí, že není schopen dodat zboží nebo že je schopen dodat objednávku jen částečně, bude o této skutečnosti objednatel vyrozuměn zpravidla telefonicky (případně e-mailovou zprávou) a bude dohodnut individuální postup při dodání dle individuální dohody. Po převzetí zboží doporučujeme kupujícímu zboží podrobně prohlédnout a zjištěné vady nahlásit nejlépe do 24 hodin od jeho obdržení.  

Ke vrácení peněz, v případě odstoupení od smlouvy, dojde převodem na účet objednatele a to obvykle do 7 dnů od vrácení dodaného zboží, nejpozději do 30 kalendářních dnů. Doporučujeme zboží důkladně zabalit do odolné krabice a zásilku pojistit dle hodnoty zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy.
(Do 14 dnů lze zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu.) Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených zákonem. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

Při využití vašeho práva na vrácení zboží bez udání důvodu, nemáte nárok na úhradu žádných nákladů. Prodávající si podle § 53 odstavce 10 vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Podle § 53 Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, odstavce 8, písmene c) nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu u dodávky zboží, které podléhá zastarání a dále podle písmene b) u zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.


Z hygienických důvodů dle směrnic EU není možná výměna nebo vrácení spodního prádla, u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích. Ve 14ti denní lhůtě lze vrátit / vyměnit pouze spodní prádlo vrácené v neporušeném obalu.

Řídíme se směrnicemi Evropské unie, podle kterých bude postupováno:

 Směrnice EU L 144/19 (Úřední věstník Evropských společenství ze dne 4.6.1997)
 - Směrnice EU 97/7/ES (Směrnice Evropského parlamentu a rady 97/7/es ze dne 20. května 1997)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, konkrétně v jejím čl. 16 písm. d) a e), dle nichž nelze odstoupit od smlouvy pokud jde o „dodání zboží v uzavřeném obalu, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které spotřebitel z tohoto obalu vyňal.“

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i e-mailem nebo faxem).

Dostupnost uváděná v detailu každého výrobku (termín dodání), je orientační a představuje obvyklou dodací lhůtu pro daný výrobek. Tato lhůta není závazná. Konečný termín dodání se může lišit dle aktuální skladové dostupnosti výrobce. V případě objednání více výrobků, přičemž jeden z nich je skladem a druhý není skladem (má u sebe uvedenou orientační dostupnost), se termín dodání řídí výrobkem s nejdelší dostupností. Dodavatel si vyhrazuje možnost postupného zasílání jednotlivých výrobků z objednávky dle skladové dostupnosti (částečná dodávka zboží), přičemž zákazníkovi nebude účtováno další poštovné. V případě, že zákazník již část zboží z objednávky obdržel, není možné zrušení celé objednávky, ale pouze její nedodané části, přičemž možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14ti denní lhůtě u již dodaného zboží není dotčeno. Orientační termín dodání zboží za celou objednávku je uveden ve 3. kroku objednávky (košíku) a také v kopii objednávky, kterou kupující obdrží na svoji e-mailovou adresu po odeslání objednávky z internetového obchodu prodávajícího. Výrobky značek Aspinal of London, Antorini, Delta Italy, Markiaro, Aurora, Treuleben & Bischof, Amoralle, stejně jako jiné kožené, hedvábné, kašmírové výrobky či výrobky z drahých kovů jsou určeny pro užívání jako módní doplněk. Jsou určeny ke krátkodobému občasnému nošení / užívání. Svou konstrukcí a materiálovým složením jsou určeny, navrženy a vyrobeny k nenáročnému užívání, prvořadá je u nich módnost (vzhled a provedení) a nikoliv životnost. Výrobky nejsou určeny pro časté, ale spíše pro občasné nošení a užívání. Nejedná se o pracovní pomůcky. Dodržujte návod k ošetřování a užívání výrobků. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí.

V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal i samotné zboží.

 
DORUČOVÁNÍ ČESKOU POŠTOU, S.P.:
Ve spolupráci s Českou poštou, s.p. (dále jen "přepravce") jsou osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, příp. e-mailová adresa poskytnuty přepravci pro možnost doručení a komunikace ohledně doručované zaslané zásilky. Pokud zákazník uvede ve své objednávce mobilní telefon, bude mu systémem České pošty při doručování zásilky také automaticky odeslána SMS zpráva ve tvaru: "Vážený zákazníku, dne ... Vám bude Českou poštou doručován Obchodní balík ... od ... (dobírka ... Kč)". Pokud zákazník uvede telefonní číslo na pevnou linku, bude přepravcem telefonicky kontaktován a zprávy od České pošty mu budou zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.


SLUŽBA ODPOLEDNÍ DORUČOVÁNÍ ZÁSILKY:
Doručovatel České pošty kontaktuje adresáta zásilky s telefonním číslem, která je fyzickou osobou (nikoliv firmou, provozovnou) a dohodne s ním termín doručení zásilky. 

 

Termín doručení zásilky může být:

  • odpoledne od 16:00 do 19:00 hod.,
  • v průběhu dne jako klasické doručení,
  • případně adresát může projevit zájem o uložení zásilky na své nejbližší poště k pozdějšímu vyzvednutí.

Doručovatel vždy postupuje dle dohody s adresátem.

Provozovatel tohoto internetového obchodu, společnost Lithness, spol. s r. o. na základě Vašeho souhlasu s obchodními podmínkami ve Vaší objednávce, poskytuje osobní údaje v rozsahu jméno-příjmení-adresa-email-telefonní číslo České poště, s.p.


_________________________________________________________________________________________________ 

JAK POSTUPOVAT PŘI VRACENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU:

Vracíte-li zboží do 14 dnů bez udání důvodu, doporučujeme zboží důkladně zabalit do odolné krabice, vystlat bublinkovou fólií nebo papírem tak, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy.


Zásilku zašlete na naši korespondenční adresu:
Lithness, spol. s r. o., Kapitána Jaroše 3000, 390 03  Tábor.

Zásilku pojistěte dle hodnoty zboží. K zásilce připojte písemné odstoupení od smlouvy s uvedením čísla bankovního účtu, na který vám finanční částku vrátíme. Od vracené částky Vám budou odečteny skutečně vynaložené náklady. Zboží si můžete vyzkoušet, upozorňujeme ale zákazníky, že máme právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Zboží upravené podle přání spotřebitele není možné vrátit bez udání důvodu ve 14ti denní lhůtě (např. při označení zboží - personalizaci iniciály).


Jak se počítá 14ti denní lhůta:

Tato lhůta se počítá od druhého dne, kdy zboží obdržíte, do doby, kdy písemně obdržíme odstoupení od smlouvy. Toto odstoupení je třeba obržet do 14-ti kalendářních dnů (nikoli pracovních), nestačí tedy například odeslat zásilku s odstoupením od smlouvy poslední 14. den. Např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně. Odstoupení nejpozději 14. den musíme mít možnost převzít. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Časté chyby při vracení zboží:
Nedoržení 14-ti denní lhůty a neodeslání písemného odstoupení (nestačí v uvedené lhůtě zaslat zpět pouze zboží). V takovém případě nemůže být vaše odstoupení uznáno. Další častou chybou je odeslání zboží s odstoupením od smlouvy poslední 14. den lhůty, kdy k nám např. dorazí 15. den a lhůta tak není dodržena. 

Důležité: K vracenému zboží nezapomeňte přiložit písemné odstoupení od smlouvy,
formulář naleznete zde: odstoupeni-od-smlouvy.doc
Možnost vrácení zboží bez udání důvodu je možná pouze pro spotřebitele, nikoli pro podnikatelské subjekty s přiděleným IČ (tj. právnické osoby, fyzické osoby podnikatele s vyplněným IČ nebo DIČ v objednávce a další).

_________________________________________________________________________________________________

VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNA ZBOŽÍ ZA JINÉ

Lhůta na vrácení nebo výměnu zboží je 14ti denní.

Máte-li zájem zboží vyměnit za jiné nebo chcete-li zboží vrátit bez udání důvodu, dodržujte prosím 14ti denní lhůtu. Vytiskněte a vyplňte odstoupení od smlouvy a zašlete jej spolu s vraceným zbožím na naši adresu: Lithness, spol. s r. o., Kapitána Jaroše 3000, 390 03  Tábor.

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ NALEZNETE ZDE: odstoupeni-od-smlouvy.doc

Možnost vrácení nebo výměny zboží bez udání důvodu je možná pouze pro spotřebitele, nikoli pro podnikatelské subjekty s přiděleným IČ (tj. právnické osoby, fyzické osoby podnikatele s vyplněným IČ nebo DIČ v objednávce a další).

_________________________________________________________________________________________________ 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Lithness, spol. s r. o. se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Výjimkou jsou osobní údaje poskytované České poště, s.p. pro možnost doručení a komunikace ohledně doručovaní zaslané zásilky. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

V případě vyplnění a odeslání objednávkového nebo poptávkového formuláře nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit. V případě zaškrtnutí políčka "Přeji si dostávat novinky společnosti Lithness" v objednávkovém nebo kontaktním formuláři udělujete společnosti Lithness, spol. s r. o. souhlas se zasíláním obchodních sdělení na e-mailovou adresu uvedenou ve vyplněném formuláři. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit odkazem uvedeným v e-mailové zprávě (obchodním sdělením) nebo zasláním takového požadavku na naši e-mailovu adresu newsletter@lithness.cz.

 

_________________________________________________________________________________________________ 

REKLAMACE

Aktivním souhlasem s obchodními podmínkami v závěrečném kroku objednávky z těchto internetových stránek dává spotřebitel aktivní souhlas s těmito obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, kterým se bude řídit jeho případná reklamace zboží.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2005.

 

 
 
 
  Přihlásit se k odběru  Odhlásit se
Luxusní dárky SKLADEM
 
 
 
Obchodní podmínky - Arde.cz
 
Diáře 2018 | | | | Kroužkové diáře 2017 / 2018 | | | | | | | | | | | | | | Tipy na značkové dárky 2017 | Módní doplňky | Značkové manažerské dárky | Kabelky luxusní exkluzivní